Google AdWords : jak zaplanować kampanię?


Kampania Adwords jest niezwykle skutecznym narzędziem reklamowym pod warunkiem, że została dobrze zaplanowana. Określenie szczegółowych warunków zgodnie, z którymi akcja reklamowa ma zostać przeprowadzona gwarantuje, że wydane na nią pieniądze przyniosą firmie duże korzyści.

Pierwszą czynnością powinno być określenie celów i sposobów działania. Na tym etapie warto zastanowić się nad następującymi kwestiami:

• jakie informacje powinny dotrzeć do odbiorcy – opisy produktów, usług, dane kontaktowe

• jaki jest spodziewany rezultat kampanii reklamowej

• jak długo będzie trwała akcja promocyjna

• jaki budżet zostanie przeznaczony na reklamę

Kolejnym krokiem jest wybór słów kluczowych. Niezmiernie istotne jest to, żeby słowa kluczowe były adekwatne do treści znajdujących się na stronie – to właśnie od nich zależy w jakich wynikach wyszukiwania pojawią się reklamy.

Odpowiednie narzędzia Google dają możliwość przeanalizowania wybranych słów kluczowych pod względem częstotliwości stosowania danego słowa, jego konkurencyjności i trendów czasowych.

W następnym etapie należy przygotować tzw. linki sponsorowane. Ich istotnymi elementami są:

• tytuł – jest to część najbardziej promowana

• opis – dwa wiersze

• strona – adres domeny

• strona docelowa – adres, który wyświetli się po kliknięciu

Ostatnim czynnością jest określenie wysokości budżetu jaki zostanie przeznaczony na kampanię.

Przejdź teraz do : Google AdWords - jak zarządzać budżetem?

strony internetowe