Marketing internetowy - wstęp


Marketingiem internetowym nazywane są działania promocyjne w odniesieniu do firm, marek, towarów i usług prowadzone za pośrednictwem internetu. W tych działaniach wykorzystywane są określone narzędzia, do których zaliczane są m.in.:

strony www

• aplikacje internetowe

• poczta elektroniczna

• fora dyskusyjne, czaty

• biuletyny elektroniczne

• listy wysyłkowe

• akcje reklamowe

• programy lojalnościowe

• sondy, ankiety

Marketing internetowy ma niesamowitą przewagę nad działaniami reklamowymi prowadzonymi w tradycyjny sposób. Do jego szczególnie istotnych zalet można zaliczyć:

• mierzalność skuteczności promocji – dzięki odpowiednim narzędziom możliwy jest stały pomiar zainteresowania klientów ofertą, czasu spędzonego na stronie, częstotliwości wyboru towarów itd.

• możliwość określenia struktury grup odbiorców – możliwe jest określenie płci, wieku, pochodzenia geograficznego użytkowników, którzy odwiedzają serwis www

• interaktywność – walor nie do przecenienia. Z jednej strony klient ma stały dostęp do oferty i informacji o firmie, a z drugiej dzięki działaniom użytkowników właściciel serwisu www zdobywa informacje o preferencjach i zainteresowaniach potencjalnych klientów. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie oferty do oczekiwań odbiorców w sposób najbardziej optymalny

• niskie koszty prowadzenia kampanii reklamowej w internecie w relacji do zysków, które można uzyskać w jej wyniku.

Przejdź teraz do : Google AdWords - co to jest?

strony internetowe