Pozycjonowanie krok 3 : optymalizacja strony


Optymalizacja strony internetowej to inaczej modyfikacja strony pod kątem ułatwienia robotom wyszukiwarek zaczytywania w odpowiednie i szybki sposób treści umieszczonych na stronie. Jest to o tyle ważne, ponieważ struktura oraz zawartość strony ma istotny wpływ na to jakie słowa kluczowe będą się pojawiały w wynikach wyszukiwania. Analizując stronę należy przyjrzeć się następującym jej częściom składowym:

Tytuły podstron to jedne z najważniejszych elementów optymalizacji. Frazy i słowa zawarte w tytule posłużą do pozycjonowania. Istotna jest ich kolejność – słowa umieszczone na początku mają największe znaczenie, a te z końca będą traktowane przez robota jako miej istotne. Ilość znaków ograniczona jest do 65, wliczając w to spacje.

Opis strony czyli description, to tekst, który wyświetla się pod adresem strony na liście wyników wyszukiwania. W kodzie jest on umieszczony w znaczniku meta name=”description”. Google wyróżnia słowa kluczowe, które zostały umieszczone w opisie strony i są zgodne z wyszukiwanym słowem. Dla samej optymalizacji opis nie ma większego znaczenia, ale jego treść może dodatkowo zachęcić internautę do odwiedzenia strony. Warto zadbać o zawarte w nim treści, bo w wypadku braku własnego opisu, zostanie on dobrany przez wyszukiwarkę spośród tekstów zawartych na stronie. Jego długość jest ograniczona do ok. 160 znaków.

Meta słowa kluczowe – są to treści zawierające się w znacznikach meta name=”keywords”. Dla pozycjonowania mają one specyficzne znaczenie. Argument ten zasadniczo nie wpływa na podwyższenie pozycji strony, ale jego niewłaściwe użycie może skutkować nałożeniem na stronę tzw. „bana”.

Optymalizacja jest niezmiernie ważnym etapem pozycjonowania. Jeśli strona zawiera błędy trudno będzie umieścić ją na wysokiej pozycji w wynikach wyszukiwania. Dlatego warto też zwrócić uwagę na:

Nagłówki, czyli wyrażenia zawarte miedzy znacznikami h1 … h6. Ich ważność maleje od 1 do 6. Znacznik h1 powinien zostać użyty na stronie tylko raz. Reszta może być wykorzystana wielokrotnie, ale lepiej ich nie nadużywać. W najlepszym wariancie jeden znacznik h1 powinien zostać zastosowany na początku strony jako punkt główny, a reszta w kolejnych podpunktach strony.

Wyróżnianie tekstu na stronie, czyli zabiegi polegające na pogrubianiu strong, pochylaniu em lub podkreślaniu określonych słów i wyrażeń. Stosowanie wyróżnieni pozwala botom wyszukiwarek odnaleźć w tekście istotne słowa kluczowe.

Atrybuty obrazków – alt i title. Oba służą do opisywania obrazków i pełnia dwie funkcje. Po pierwsze, ich użycie jest niezbędne do prawidłowego wykonania strony pod względem technicznym (atrybut alt jest wymagany przez W3C). Po drugie – obrazki mogą być wyświetlane w graficznych wynikach wyszukiwania właśnie dzięki użyciu tytułów.

Zgodność kodu ze standardami W3C. Błędy w kodzie htlm i css nie muszą wpływać negatywnie na wyniki pozycjonowania, ale warto dbać o poprawność strony zarówno pod względem technicznym jak i graficznym. Dzięki temu ze strony będą mogli korzystać w równym stopniu użytkownicy różnych przeglądarek.

Treści na stronie, czyli unikalność, unikalność i jeszcze raz unikalność tekstu i zawartości strony. Brak wartościowej i niepowtarzalnej treści sprawia, że wszelkie działania dotyczące pozycjonowania tracą swój sens.

Unikalna i wartościowa treść : niezbędny element strony www.


W materiałach dotyczących pozycjonowania i marketingu internetowego kładziony jest szczególny nacisk na unikalność treści zawartych na stronie. W dużej mierze wynika to z obaw, że serwis zawierający skopiowane artykuły narażony jest na otrzymanie tzw. bana.

Jednak istotniejsze jest to, że strony zwierające niepowtarzalne treści taktowane są przez Google jako bardziej wartościowe. Jakie wiec stosować metody pozyskiwania materiałów, które zostaną umieszczone w serwisie?

• kopiowanie treści to sposób zdecydowanie niepolecany. Przede wszystkim jest nielegalny i choć kary za takie działania nie są zbyt wysokie to dla pozycji strony może być to metoda przynosząca skutek odwrotny do zamierzonego

• mieszanie treści – zwykle wykorzystuje się do tego jeden artykuł, w którym przestawia się kolejność akapitów, używa synonimów bądź przerabia zdania lub większe fragmenty tekstu.

• ręczne przerabianie artykułów – może być dość skuteczne, o ile „nowy” tekst jest napisany z zachowaniem sensu i przejrzystości

• przedruk treści z innych serwisów – wykorzystuje się do tego serwisy z artykułami do przedruku. Niestety są one często powielane na różnych stronach. Zazwyczaj zawierają też w treści tzw. aktywne linki. W tym wypadku zwykle konieczne jest umieszczenie na stronie linku do strony, z której pochodzi artykuł.

• teksy pisane na zamówienie – to sposób kosztowny, ale dobry. Przyciągający uwagę internautów artykuł przyniesie stronie duże korzyści.

Czego należy unikać?


Niektórzy twórcy stron i pozycjonerzy tak bardzo chcą osiągnąć dobrą pozycję w wynikach wyszukiwania, że nie wahają się korzystać z metod wątpliwych etycznie. Być może przyniosą one szybkie rezultaty, ale z cała pewnością będzie to sukces krótkotrwały.

Wobec takich stron Google stosuje odnowienie kary polegające na wykluczeniu serwisu z wyników wyszukiwania. Warto, więc unikać stosowania następujących metod:

• Używanie słów kluczowych niepowiązanych z treścią strony – polega na wpisywaniu w treść strony słów, które nie odpowiadają treściom zawartym na stronie i służą wyłącznie do indeksowania ich przez robota wyszukiwarki

• Ukrywanie linków i tekstów, czyli umieszczanie ich na stronie w sposób niewidoczny dla użytkownika, ale dostępnych dla robotów wyszukiwarki

• Duplikowanie treści – czyli tworzenie wielu powiązanych ze sobą stron zawierających podobną lub identyczna treść

• Cloaking – polega na stworzeniu dwóch wersji strony, przy czym jedna z nich jest widoczna dla użytkownika, a druga dla robota wyszukiwarki.

• Tworzenie farm linków – traktowane jest jako zaśmiecanie internetu bezwartościowymi stronami

Jeśli Google wykryje takie nieuczciwe działania może nałożyć na stronę filtr wkluczający ją z pierwszych dziesięciu wyników wyszukiwania lub całkowicie usnąć ja z indeksu. Po wprowadzeniu poprawek można stronę zgłosić do ponownego rozparzenia, ale cały proces może potrwać nawet do kilku miesięcy.

Przejdź teraz do : Pozycjonowanie krok 4 : monitorowanie pozycji.


strony internetowe