Słownik stron internetowych


Adder (dodawarka) - program lub skrypt służący do automatycznego wpisywania stron www do katalogów lub precli. Addery dzielą się na automatyczne i półautomatyczne (semi-addery). Addery automatyczne w zasadzie nie wymagają ingerencji użytkownika i samodzielnie wykonują swoje zadania. Semi –addery automatyzują tylko część procesu pozycjonowania np. wypełniają pola zdefiniowanymi danymi, pomagają generować unikalne teksty i opisy.

Alexa – www.alexa.com jest serwisem prowadzącym ranking stron cieszących się największa popularnością z uwzględnieniem rozmaitych kryteriów (np. wg języka, kraju itp.). Działanie serwisu jest oparte na programie szpiegującym Alexa Toolbar. Wyszukiwarka Alexa indeksuje ponad 4,5 miliarda stron.

Algorytm wyszukiwarki – zbiór zasad kierujących oprogramowaniem wyszukiwarki umożliwiających przypisanie stronie odpowiedniej pozycji w wynikach wyszukiwania.

Alt – atrybut służący do opisywania obiektów graficznych. Za jego pomocą ustalany jest tekst alternatywny, czyli taki, który wyświetli się w miejscu niezaładowanej grafiki. Jednocześnie pomaga on wyszukiwarce określać na ile zawartość obrazka jest zgodna z zapytaniem użytkownika. Atrybut ten nie może służyć do „upychania” słów kluczowych.

Anchor Tekst – to tekst, który wyświetla się jako link. Zawarty jest między znacznikami (tagami) i . Anchor tekst powinien zawierać słowa kluczowe, na które pozycjonowana jest dana strona.

Audyt SEO – analiza zawartości serwisu pod względem jego budowy i struktury. Celem audytu SEO jest zoptymalizowanie strony pod kątem jej dalszego pozycjonowania.

Bad neighbourhood – inaczej złe sąsiedztwo. Są to witryny uznane przez wyszukiwarki za spam. Linkowanie do nich obniża wartość strony i wpływa negatywnie na efekty jej pozycjonowania.

BackLink (IBL) - link przychodzący (zwrotny); jest to link umieszczony na innej stronie kierujący użytkownika do strony pozycjonowanej. Pozycjonowanie stron opiera się na zdobywaniu dużej liczby tego typu linków – istotne jest jednak wykorzystywanie linków o wysokiej jakości.

Ban – oznacza czasowe lub trwałe usunięcie witryny z listy wyszukiwania wyszukiwarki. Jest to forma kary nakładana na strony, które były promowane przy wykorzystaniu nieetycznych metod pozycjonowania (np. spam, cloaking, doorway pages). Zablokowana strona może zostać przywrócona do wyników wyszukiwania po usunięciu z niej powodu zabanowania i ponownym zgłoszeniu do wyszukiwarki jednak proces przywracania może trwać nawet kilka miesięcy.

Black-hat SEO – stosowanie nieetycznych metod w procesie pozycjonowania strony. Niedozwolone techniki mają na celu stworzenie strony pod wyszukiwarki, a nie pod użytkownika. Zalicza się do nich m.in. ukrywanie linków, używanie słów kluczowych niezwiązanych z teścia strony, duplikowanie treści, cloaking. Za ich stosowanie strona może zostać wykluczona z wyników wyszukiwania.

Bot (pająk, crawler, spider, robot) – samodzielny program przeszukujący i indeksujący zawartość stron dla wyszukiwarek internetowych.

Canonical – atrybut znacznika stosowany do rozwiązywania problemów z tzw. duplicate content. Informuje on robota wyszukiwarki, że treść danej podstrony pochodzi z podstrony wskazanej przez ten atrybut. Jest wykorzystywany np. przy podstronach zawierających podobną treść, ale w różnych wariantach sortowania.

Cloaking - niedozwolona technika pozycjonowania, która polega na tworzeniu dwóch wersji tej samej strony, z których jedna jest widoczna dla użytkownika, a druga dla robota wyszukiwarki.

Content – jest to cała zawartość strony www: tytuł, treść, metatagi, title dla linków, alty dla obrazków itp.

Data Center (DC) – serwery służące wyszukiwarce do przechowywania danych. Google posiada wiele takich centrów obliczeniowych, a zapytanie kierowane poprzez wyszukiwarkę jest przekazywane do najbliższego wolnego DC. Wyniki wyszukiwania mogą być nieznacznie różne w przypadku poszczególnych DC.

Dead link – link, który przestał pełnić swoją funkcję. Prowadzi do stron lub dokumentów, które zostały przeniesione lub usunięte.

Długi ogon (Long Tail) – inaczej szerokie pozycjonowanie, które charakteryzuje się wykorzystywaniem dużej ilości mniej popularnych słów kluczowych. W dłuższej perspektywie niszowe i rozbudowane frazy mogą wygenerować większy ruch na stronie niż najbardziej popularne słowa kluczowe.

DMOZ – największy otwarty katalog stron internetowych redagowany przez ochotników z całego świata.

Domena – unikalny i niepowtarzalny adres internetowy.

Doorway pages (Entry Page, Jump Page, Gateway Page) – strony nasycone dużą ilości słów kluczowych utworzone w celu przekierowania na stronę docelową. Jest to technika zaliczana do nieetycznych metod pozycjonowania, a za jej stosowanie strona może zostać wykluczona z wyników wyszukiwania.

Duplicate content (DC) - metoda polegająca na powielaniu tej samej treści na wielu stronach. Stosowanie tej techniki grozi zablokowaniem witryny.

Duplicate Content Filter – filtr zakładany za powielającą się treść. W tym wypadku strony nie muszą zostać zablokowane, ale zostają one wykluczone z indeksowania, ze względu na wcześniejsze zaindeksowania danych treści pod innym adresem.

Eye tracking – okulografia, czyli siedzenie ruchów gałek ocznych. Wykorzystywane jest w badaniach widoczności treści do przeciętnego użytkownika.

Entry Page – patrz: doorway page.

Farma linków – strona internatowa, na której została umieszona duża ilość linków prowadzących do stron spamerskich lub pozycjonowanych. Takie strony są zazwyczaj tworzone automatycznie i służą do podniesienia wskaźnika PageRank oraz LinkPopularity dla pozycjonowanych stron. Jest to technika zaliczana do metod nieetycznych i w razie wykrycia takie strony nie są indeksowane przez wyszukiwarki.

Filtr – jest jedna z form kary, jaka nakładana jest na stronę za stosowanie nieetycznych metod pozycjonowania. W większości przypadków efektem działania filtrów Google jest obniżenie pozycji strony na wybrane słowa kluczowe, przesuniecie adresu strony do wyników uzupełniających lub zupełne usunięcie strony z wyników wyszukiwania (strona pozostaje w indeksie).

FSB (Fresh Site Bonus) – forma promocji dla nowo powstałych stron, dzięki której tuż po zaindeksowaniu pojawia się ona na wysokich pozycjach w wynikach wyszukiwania. Takie okresowe podwyższenie pozycji strony umożliwia jej zaistnienie w wynikach wyszukiwarki. Czas trwania promocji nie jest ściśle określony i może trwać od kilku dni do kilku tygodni, a jej zakończenia bywa mylone z nałożeniem filtra, który także powoduje spadek strony w wynikach wyszukiwania.

FAQ (Frequently Asked Questions) – dział Najczęściej Zadawanych Pytań. Jest często umieszczany na stronach i zawiera gotowe odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez użytkowników.

Google – amerykańska firma z branży internetowej, do której należy wyszukiwarka internetowa o tej samej nazwie. Nazwa pochodzi od terminu „Googol”, który oznacza liczbę 10 podniesioną do potęgi setnej.

Google Adsense – system reklamowy Google, umożliwiający wyświetlanie na stronach internetowych reklam tekstowych, banerów reklamowych oraz reklam wideo i czerpania z tego korzyści finansowych zależnych od ilości wyświetleń i stawki za klikniecie. Zaletą systemu jest automatyczne dopasowywanie się reklamy do treści strony, na której została ona umieszczona.

Google Adwords – to forma reklamy Google opierająca się na sprzedaży linków (boksów) reklamowych, które wyświetlane są w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google i na stronach powiązanych z Google AdSense. Płatności odbywają się według modelu CPC, czyli opłaty za każde pojedyncze klikniecie w reklamę.

Google dance – zjawisko polegające na uzyskiwaniu różnych wyników wyszukiwania w zależności od DC, z którego pochodzi odpowiedź.

Google Pray – to żartobliwa forma „modlitwy” o wysoką pozycję strony w rankingach. Umieszczana jest w kodzie strony jako znacznik meta (np. meta name=”GooglePray” content=”Google, please rate me high by keywords domy, projekty domów” .

Google Webmaster Tools – oferowany przez Google bezpłatny serwis przeznaczony dla webmasterów. Przy jego pomocy możliwe jest m.in. monitorowanie pozycji strony i poprawienie jej widoczności w sieci.

IBL (Inbound Links) – liczba linków przychodzących prowadzących do określonej strony www.

Image SEO – grafika SEO; pozycjonowanie materiałów graficznych (obrazów) w wynikach wyszukiwania grafik. Dotyczy zagadnień związanych z optymalizacją stron internetowych pod kątem widoczności obrazów zawartych na stronie w wynikach wyszukiwania obrazów.

Indeks wyszukiwarki – zawartość baz danych wyszukiwarek tworzona i akutalizowana przez roboty na podstawie zebranych przez nie informacji uzyskanych w trakcie nieustannego przeszukiwania internetu. Zebrane dane są przetwarzane przez algorytm wyszukiwarki i na tej podstawie strony umieszczane są na odpowiednich pozycjach w wynikach wyszukiwania.

Invisible text – niewidoczny tekst: tekst umieszczony na stronie w sposób niewidoczny dla użytkownika, ale widoczny dla robotów wyszukiwarek. Jest on często nasycony słowami kluczowymi i ukryty za pomocą CSS lub napisany w kolorze tła. Ta metoda zaliczana jest do technik niedozwolonych i w razie wykrycia przez wyszukiwarkę strona może zostać zablokowana.

IP adres – jest to unikatowy numer przypisany do urządzeń sieciowych, choć nie jest on fizycznie powiązany z urządzeniem (może się zmieniać np. przy każdej próbie połączenia z siecią internetową). Dzięki niemu maszyny mogą przesyłać między sobą dane zgodnie z protokołem IP.

Katalogowanie – jest to metoda zdobywania backlinków polegająca na dodawaniu adresu strony www do tzw. katalogów stron, zarówno ogólnotematycznych jak i poświęconych konkretnej tematyce.

Katalog stron – typ strony internetowej, na której przechowywane i publikowane są adresy i informacje o stronach www. Zgłoszenie strony do katalogu może odbywać się własnoręcznie lub pośrednio przy pomocy adderów. Linki w katalogach są zwykle posegregowane tematycznie i zawierają opisy stron, słowa kluczowe a czasem także miniaturkę strony. Najbardziej znanym i najpopularniejszym katalogiem jest DMOZ.

Keyword – słowo kluczowe; słowo, na które pozycjonowana jest dana strona. Powinno zostać umieszczone w tytule, metatagach i nagłówku strony.

Keyphrase – zestaw słów (fraza), na które pozycjonowana jest strona.

Keyword density – jest to zagęszczenie słów kluczowych w treści strony.

Keyword (meta tag) – indywidualny znacznik meta, w którym zawarte są słowa kluczowe informujące o treściach zawartych na stronie. Składa się z pojedynczych słów i fraz oddzielonych przeciekami. W zależności od ilości treści w serwisie może zawierać od kilku do kilkunastu słów kluczowych, np.: meta name="Keywords" content="słowo kluczowe X, fraza kluczowa X, słowo kluczowe Y fraza kluczowa Y, fraza kluczowa Z

Keyword stuffing - metoda polegająca na upychaniu słów kluczowych w treści strony. Efektem jest nienaturalny wygląd serwisu. Jest to metoda zaliczana do grupy technik niedozwolonych.

Link – odwołanie (hiperłącze) odsyłające do innego miejsca w tym samym lub zewnętrznym serwisie. Linki są bazą na podstawie, której wyszukiwarki opierają swoją analizę internetu.

Link Baiting – inaczej łowienie linków, które polega na zdobywaniu jak największej ilości bezpłatnych linków do konkretnej strony.

Link Exchange – metoda zwiększania tzw. link popularity, która polega na wzajemnej wymianie linków między witrynami. Początkowo stosowana była wymiana wzajemna, czyli taka, w której do wymiany linków dochodziło bezpośrednio między dwoma stronami: strona A linkuje do strony B i odwrotnie. Takie metoda wymiany linków nie jest jednak zbyt dobrze traktowana przez wyszukiwarki i dlatego obecnie osoby odpowiedzialne za wypozycjonowanie strony starają się stosować takie schemat linkowania, które nie zostaną wykryte przez roboty wyszukiwarek. Możliwe jest zastosowanie m.in. wymiany linków zgodnie z układem: A--->B, B--->C, C--->A, lub bez zamykana koła powiązań: A--->B, C--->D.

Link Popularity – jest miarą popularności serwisu, która dokonywana jest na podstawie ilości oraz jakości linków prowadzących do niej z innych witryn. Algorytm oceniający bierze pod uwagę nie tylko ilość linków, ale także jakość stron linkujących oraz formę linkowania. Na tej podstawie ustalany jest tzw. Page Rank.

Linkowanie wewnętrzne – system linków pomiędzy podstronami tego samego serwisu.

Linkowanie zewnętrzne – linki prowadzące do innych stron.

strony internetowe